سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هرگاه دانش انسان افزون شود، بر ادبش افزوده و بیم وی از پرودگارش، دوچندان شود . [امام علی علیه السلام]